16.06.2024 04:51:59


Užívateľ
Heslo

Registrácia

V prípade, že máte záujem stať sa naším partnerom a získať možnosť zúčastňovať sa aukcií United Auction Group, s.r.o., zvoľte prosím Vaše užívateľské meno, heslo a vyplňte prosím povinné údaje pre registráciu. UPOZORNENIE- Užívateľské meno a heslo prosíme zadávať malými písmenami spolu, bez dĺžňov a mäkčeňov! Nesprávne- Prihlasovacie meno: ČiListáv s.r.o. Heslo: Čili 1 23 Správne- Prihlasovacie meno: cilistavsro Heslo: cili123

Užívateľské meno

Heslo

Heslo (kontrola)
Súhlas s využitím osobných údajov a uzatváraním kúpnych zmlúv podľa Všeobecných podmienok United Auction Group, s.r.o. pre predaj ojazdených motorových vozidiel na základe internetovej aukcie

Dobrovoľným zadaním údajov do registračného formulára, pokiaľ majú povahu osobných údajov, súhlasím s tým, aby tieto spoločnosť United Auction Group, s.r.o. mohla spracovať pre jej účely identifikácie ako obchodného partnera a potencionálneho kupujúceho niektorého teraz, alebo v budúcnosti United Auction Group, s.r.o. ponúkaného ojazdeného motorového vozidla a k tomu, aby boli tieto údaje využité v súvislosti s plnením záväzkov z takýchto zmlúv a výkonu práv z nich. Tento súhlas dávam spoločnosti United Auction Group, s.r.o. na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zo všetkých uzavretých kúpnych zmlúv na základe internetových aukcií medzi nami, resp. našou spoločnosťou a United Auction Group, s.r.o. United Auction Group, s.r.o. je povinná takéto údaje bez zbytočného odkladu po zániku posledného takéhoto záväzku, resp. pri ukončení registrácie, ak neexistujú žiadne vzájomné nevysporiadané záväzky, zničiť.

Označením (zakliknutím) poľa "Súhlasím" zároveň taktiež ako United Auction Group, s.r.o. súhlasíte s tým, aby práva a povinnosti Vás, resp. Vašej spoločnosti a United Auction Group, s.r.o. v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv na vozidlá, ktoré Vám budú ponúknuté k odpredaju na základe registrácie, a práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv, sa riadili Všeobecnými obchodnými podmienkami United Auction Group, s.r.o. pre predaj ojazdených motorových vozidiel na základe internetovej aukcie , zverejnenými na tejto internetovej adrese.

S podmienkami súhlasím 
*Spoločnosť
*IČO
DIČ
IČ DPH
*Ulica
*Mesto
*PSČ
Krajina
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
*E-mail